RoHS, VOC

Od początku działalności firmy przyświeca nam idea zaspokajania potrzeb klienta w zgodzie z jego naturą i otaczającym go środowiskiem. Dlatego w długookresowej strategii firmy postawiliśmy na prośrodowiskowe innowacyjne rozwiązania przy tworzeniu produktów.
W ramach Fair Packaging Group posiadamy silne zaplecze technologiczne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, a następnie wdrażaniu wyników badań, w efekcie których powstają unikalne, innowacyjne i proekologiczne produkty,
Zależy nam, aby nasza działalność była prowadzona w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i otoczeniem.
W tym celu stosujemy surowce wolne od metali ciężkich, spełniając wymagania RoHS, co potwierdzamy corocznymi raportami z niezależnych instytutów badawczych.
W trosce o środowisko wypracowaliśmy system produkcji bezodpadowej dzięki możliwości ponownego wykorzystania własnych odpadów (recykling).