Usługi odbioru i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Firmom, które generują odpady tworzyw sztucznych na różnych etapach produkcji i zderzają się z problemem ich magazynowania i utylizacji, oferujemy odbiór odpadów i recykling tworzyw sztucznych w ramach współpracy w zakresie dostaw opakowań. Ponieważ posiadamy własną linię recyklingu odpadów, zajmujemy się przetwarzaniem i zawracaniem do produkcji tworzyw na bazie polietylenu.