Własny dział recyklingu

W Fair Packaging stawiamy na produkcję proekologiczną i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. W tym celu powstał autonomiczny dział recyklingu odpadów.
W całym obszarze produkcji znajdują się wydzielone strefy odkładcze dla odpadów produkcyjnych. Odpady powstają przede wszystkim podczas rozruchu i zatrzymywania linii produkcyjnych, brzegowania ale także na etapie restrykcyjnej kontroli jakości. Źródłem odpadu mogą być zarówno procesy związane z ekstruzją tworzyw jak również wylewania, laminacji czy zaawansowanego przetwarzania (np. perforacji). Przetwarzamy także opakowania półproduktów oraz surowców do produkcji obcego pochodzenia.
Odpad z pianki przed przetworzeniem przechodzi procesy precyzyjnego sortowania ze względu na kolor a następnie podlega wstępnemu odgazowaniu. Odpady z laminatów przed przetworzeniem przechodzą przez proces sortowania ze względu na skład: PE+HDPE , PE+LDPE, PE+Metalizowany PP, PE+Metalizowany PET.
Dział recyklingu przetwarza 100% własnych odpadów produkcyjnych zakładu oraz opakowań obcego pochodzenia i posiada ponad 30% wolnych mocy przerobowych na przetwarzanie odpadów zewnętrznych w ramach usług odbioru i przetwarzania odpadów tworzyw.
W procesie przetwarzania odpadów stosujemy aglomerację pianek i folii oraz regranulację pianek i regranulację mieszanek aglomeratów.
Proces aglomeracji, prowadzony z wydajnością do 160kg/h, służy zmniejszeniu objętości odpadu oraz pozyskaniu aglomeratu do ściśle określonych składów mieszanek, które są stosowane w dalszych procesach produkcyjnych.
Wydajność linii regranulujących osiąga 140kg/h. Regranulat wytwarzamy na profesjonalnych liniach w systemie dwóch wytłaczarek kaskadowych z odgazowaniem i dokładnym filtrowaniem wytłaczanego tworzywa. Stopień filtracji jest dostosowywany do potrzeb. Standardowo stosujemy filtry o gęstości tzw. mesh 100 lub mesh 90.