Kariera

Szukasz inspirującej, pełnej wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego pracy w nowocześnie zarządzanej firmie, która szanuje ludzi i docenia zaangażowanie? Dobrze trafiłeś! Fair Packaging jest cenionym pracodawcą, oferującym coś więcej niż umowa o pracę i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Jesteśmy społecznością, która tworzy tą firmę i ma realny wpływ na jej sukces. Dołącz do nas!

Prześlij nam swoje CV i napisz o sobie: rekrutacja@fairpackaging.pl

Aktualnie poszukujemy chętnych na poniższe stanowiska:

Miejsce pracy: Buszewo (pow. szamotulski), Wielkopolska

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • proces poszukiwania, selekcji i kwalifikacji dostawców
 • planowanie i realizację zakupu surowców w oparciu o dane planistyczne i sprzedażowe
 • zapoznanie dostawców z wymaganiami firmy, negocjowanie kontraktów, zarządzanie efektywną współpracą oraz relacjami z zatwierdzonymi i potencjalnymi dostawcami
 • koordynacja współpracy z dostawcą, poszukiwanie źródeł optymalizacji kosztów w celu poprawy wskaźników efektywności i jakości dostawców
 • wdrożenie strategii dla dedykowanych grup asortymentowych oraz warunków uzgodnionych z dostawcami
 • udział w audytach oraz weryfikacji spełnienia wymagań przez dostawców.

Idealny kandydat:

 • posiada min.2 letnie doświadczenie poparte sukcesami na podobnym stanowisku
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie negocjacji handlowych
 • ma wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji kosztów, negocjacji, kwalifikacji dostawców
 • posiada zdolność analitycznego myślenia
 • potrafi współpracować w zespole
 • komunikuje się z łatwością
 • pracuje samodzielnie wytrwale dążąc do ustalonego celu
 • bardzo dobrze posługuje się narzędziami Ms Office.

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • szkolenia przygotowawcze – wdrożenie
  • przyjazną atmosferę pracy w firmie rodzinnej
  • możliwość skorzystania z oferty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ubezpieczenia grupowego
  • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Aplikacje – CV, prosimy składać na adres rekrutacja@fairpackaging.pl

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fair Packaging sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gałowie, ul. Gruszowa 21, 64-500 Szamotuły. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 12 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy: Buszewo (pow. szamotulski), Wielkopolska

Do Twoich głównych zadań będzie należało:

 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej (umowy, aneksy, świadectwa pracy, akta osobowe, zatrudnianie i derekrutacja)
 • odpowiedzialność za proces naliczania wynagrodzeń i jego realizację
 • obsługa umów cywilno-prawnych
 • raportowanie na potrzeby instytucji państwowych (np.: dla ZUS, GUS, PFRON) oraz potrzeby zarządcze
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników
 • udział w projektach firmowych
 • codzienna współpraca ze Specjalistą ds. Personalnych, zespołem księgowości oraz Inspektorem BHP
 • opieka nad przebiegiem kontroli jednostek państwowych i audytów

Najważniejsze jest dla nas żebyś posiadał(a):

 • min. 4-letnie udokumentowane doświadczenie w obszarze kadr i płac
 • wykształcenie min. średnie
 • praktyczną znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • dobrą znajomość pakietu MS Office
 • dobre umiejętności w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji oraz wymiany informacji
 • gotowość do uczenia się
 • chęć i umiejętności współpracy w zespole

Doświadczenie w pracy z systemem Insert oraz obsługą pracowników spoza UE (będzie dodatkowym atutem)

Nasza oferta:

 • elastyczność w doborze formy współpracy (umowa o pracę na pełen lub częściowy etat, B2B)
 • przyjazną atmosferę pracy w firmie rodzinnej
 • możliwość skorzystania z oferty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ubezpieczenia grupowego
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Aplikacje – CV, prosimy składać na adres rekrutacja@fairpackaging.pl

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fair Packaging sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gałowie, ul. Gruszowa 21, 64-500 Szamotuły. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 12 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy: Buszewo (pow. szamotulski), Wielkopolska

Osoba na tym stanowisku:

 • Koordynuje pracę zespołu przydzielając zadania do realizacji;
 • Dba o przestrzeganie procedur i instrukcji określ. przez właścicieli procesów;
 • Kreuje przyjazne i życzliwe środowisko pracy oraz etos pracy zespołowej;
 • Podejmuje działania zapewniające rozwój pracowników;
 • Udziela pomocy pracownikom w zakresie zawodowym, socjalnym i osobistym oraz rozwiązują konflikty pomiędzy członkami zespołu;
 • Podejmuje decyzje operacyjne i wydaje polecenia: co, kto i na kiedy ma zrobić
 • Określa rodzaj i liczę stanowisk w zespole (na podst. danych otrzymanych od Właściciela procesu);
 • Zapewnia materialne wyposażenie stanowisk pracy swojego zespołu;
 • Ocenia i koordynuje przebieg procesów realizowanych przez jego zespół;
 • Planuje i nadzoruje grafiki pracy, urlopy, zastępstwa itp.;
 • Odpowiada za przyjęcia pracowników do pracy, ustalenie stanowiska, awanse, przesunięcia między stanowiskami itp.;
 • Zapewnia działanie zgodne z przepisami BHP i ppoż. oraz 5S.
 • Raportuje wyniki pracy w swoim zakresie odpowiedzialności
 • Współpracuje najczęściej z Planowaniem, Magazynami, Kontrolą Jakości oraz innymi działami produkcyjnymi

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem produkcyjnym na stanowisku mistrza, brygadzisty, lidera zmiany
 • Rozwinięte zdolności organizacyjne (umiejętność planowania pracy własnej i zespołu, umiejętność podejmowania decyzji, wyznaczania celów, delegowania zadań i ich egzekwowania)
 • Kompetencje przywódcze
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań
 • Orientacja na osiąganie wyznaczonych celów
 • Wiedza z zakresu Lean Manufacturing, Kanban, 5S będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pierwsza umowa na czas określony, druga na czas 3 lata, kolejna na czas nieokreślony
 • ubezpieczenie na życie
 • „Owocowe środy”
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • premiowany system poleceń pracowniczych
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Aplikacje – CV, prosimy składać na adres rekrutacja@fairpackaging.pl

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fair Packaging sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gałowie, ul. Gruszowa 21, 64-500 Szamotuły. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 12 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Miejsce pracy: Buszewo (pow. szamotulski), Wielkopolska

Do głównych zadań na tym stanowisku należą:

 • obsługa linii produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami i technologią;
 • kontrola jakości wytworzonych produktów;
 • zapewnienie poprawności pakowania towaru gotowego;
 • przestrzeganie przepisów BHP, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • zapewnienie dbałości o realizacje systemu jakości 5S.

Nasze oczekiwania:

 • mile widziane doświadczenie w pracy jako operator/pracownik produkcji;
 • gotowość do uczenia się;
 • dokładność i  skrupulatność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań;
 • mile widziana podstawowa umiejętność obsługi komputera.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ubezpieczenie na życie
 • premiowany system poleceń pracowniczych
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

Aplikacje – CV, prosimy składać na adres rekrutacja@fairpackaging.pl

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fair Packaging sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gałowie, ul. Gruszowa 21, 64-500 Szamotuły. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 12 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy: Buszewo (pow. szamotulski), Wielkopolska

Do głównych zadań na tym stanowisku należą:

 • Planowanie produkcji zgodnie z przyjętymi zasadami i normami produkcji
 • Analiza i mapowanie procesów logistycznych i produkcyjnych
 • Budowa modeli planistycznych
 • Uczestnictwo w wdrożeniu systemu klasy ERP

Nasze oczekiwania:

 • Ugruntowane doświadczenie zawodowe
 • Umiejętność obsługi programu Excell na zaawansowanym poziomie
 • Doświadczenie w analizie i obróbce danych procesowych w formie elektronicznej
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres

 Mile widziane:

 • Doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP
 • Doświadczenie w diagnozie i modelowaniu procesów produkcyjnych
 • Praktyka w planowaniu produkcji

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • ubezpieczenie na życie
 • premiowany system poleceń pracowniczych
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

Aplikacje – CV, prosimy składać na adres rekrutacja@fairpackaging.pl

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fair Packaging sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gałowie, ul. Gruszowa 21, 64-500 Szamotuły. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 12 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy: Buszewo (pow. szamotulski), Wielkopolska

Do głównych zadań na tym stanowisku należą:

 • przyjmowanie i ewidencjowanie surowców oraz produktów gotowych
 • przygotowywanie i kompletowanie wysyłek zgodnie z wytycznymi i standardami firmy
 • prowadzenie dokumentacji stanowiskowej
 • rozkładanie towaru i zabezpieczanie go przed uszkodzeniem (pakowanie, paletowanie)
 • współpraca z pozostałymi działami
 • utrzymanie porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz wytycznych systemu jakości 5S oraz ISO

Nasze oczekiwania:

 • gotowości do uczenia się
 • sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • podstawowej znajomości obsługi komputera
 • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wsparcie i pomoc
 • ubezpieczenie na życie
 • premiowany system poleceń pracowniczych
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

Aplikacje – CV, prosimy składać na adres rekrutacja@fairpackaging.pl

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy” dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fair Packaging sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gałowie, ul. Gruszowa 21, 64-500 Szamotuły. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 12 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )”

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.